Povijesni pregled Reda i Provincije

1216. – Papa Honorije III. bulom „Religiosam vitam“ potvrdio Red braće propovjednika (Ordo fratrum praedicatorum).

1221. – Druga Opća skupština Reda, održana u Bologni pod Dominikovim predsjedanjem, Pavlu Dalmatincu povjerila zadaću širenja Reda na Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo.

1225. – Dominikanci se nastanjuju u Dubrovniku.

o. 1228. – Sadok iz Poljske osniva Samostan sv. Nikole u Zagrebu.

Prije 1233. – Dominikanci osnivaju samostane u Bosni.

o. 1266. – Uzmorski samostani „natio Dalmatiae“ dobivaju vlastitog vikara.

1378. – Opća skupština Reda održana u Carcassonni prihvatila osnutak nove provincije za samostane na istočnoj strani Jadrana od Cividalea del Friuli, Udina i Kopra preko Kvarnera do Drača.

1380. – Papa Urban VI. bulom „Sedis Apostolicae“ potvrdio osnutak Dalmatinske provincije sa sjedištem u Zadru (Provincia Dalamtiae).

1392. – Talijanski samostani vratili se u krilo Donjolombardske provincije.

1396. – U dominikanskom samostanu u Zadru osnovano prvo visoko učilište u Hrvata.

1486. – Opća skupština Reda održana u Veneciji proglasila zasebnu Dubrovačku kongregaciju (Congregatio Ragusina).

1508. – Učitelj Reda Toma de Vio Kajetan samostane u središnjoj Hrvatskoj (od Bihaća do Senja) izuzima od vlasti dalmatinskog provincijala imenujući im posebnog vikara, čime je ustanovljena posebna Senjska kongregacija (Congregatio Segniae), koja se još nazivala Hrvatskom kongregacijom ili Hrvatskom provincijom. Uslijed prodora Osmanlija kongregacija nestaje krajem 16. ili početkom 17. stoljeća.

1702. – Papa Klement XI. dominikanca, zagrebačkog i lucerskog biskupa Augustina Kažotića proglasio blaženim.

1835. – Na Provincijskoj skupštini održanoj u Šibeniku Dubrovačka kongregacija ujedinjuje se s Dalmatinskom provincijom koja svoje sjedište prenosi u Dubrovnik.

1886. – U Dubrovniku osnovano visoko bogoslovno učilište koje je s kraćim prekidima djelovalo do 1967. godine.

1898. – Na otoku Lokrumu osnovana Apostolska škola Dalmatinske provincije kao središnja gimnazija za odgoj sjemeništaraca te je uz više preseljenja (Bol, Stari Grad, Dubrovnik) u Bolu na Braču djelovala do 1973. godine.

1905. – Samostani sestara dominikanki iz Šibenika i Splita ujedinili se u Kongregaciju sv. Anđela Čuvara s kućom maticom u Korčuli.

1925. – Povratak dominikanaca u Zagreb i početak gradnje Samostana Kraljice svete Krunice koji je otvoren 1927. godine.

1927. – Papa Pio XI. dominikanku Ozanu Kotorsku proglasio blaženom.

1929. – U Zagrebu osnovana Dominikanska naklada Istina koja je djelovala do 1946. godine.

1938. – Sestre dominikanke otvaraju samostan u Zagrebu.

1945. – U Trogiru strijeljan na smrt osuđeni Dominik Barač.

1951. – Osnovan samostan u Rijeci.

1953. – Osnutak Hrvatske katoličke misije u Parizu; Sestre dominikanke Kongregacije sv. Anđela Čuvara započinju djelovati u Kanadi.

1963. – Dalmatinska provincija mijenja naziv u „Hrvatska dominikanska provincija Navještenja Blažene Djevice Marije“.

1967. – Provincija se širi na područje Slovenije osnutkom kuće u Žalcu, a 1986. i u Petrovču.

1969. – Dominikanci utemeljuju Hrvatske katoličke misije u Hamburgu, Hannoveru i Londonu.

1974. – Osnutak Hrvatske katoličke misije u Kemptenu.

1978. – Povratak dominikanaca na prostor Bosne i Hercegovine osnutkom Samostana bl. Augustina Kažotića i vođenjem Župe Uzvišenja Sv. Križa u Klopču kod Zenice.

1995. – Osnovan Slovenski dominikanski vikarijat.

1997. – IEOP podupire pokretanje Međunarodnog studijskog tjedna za dominikansku obitelj u formaciji u organizaciji Hrvatske dominikanske provincije.

1998. – Osnovan Samostan bl. Augustina Kažotića u Zagrebu koji je 2008. godine uzdignut na položaj prioralnog samostana.

1998. – Sestre dominikanke Kongregacije sv. Katarine Sijenske otvorile samostan u Piranu (Slovenija), a 2011. u Petrovču. Samostan u Piranu zatvoren je 2017.

2000. – U Zagrebu ponovno pokrenuta Dominikanska naklada Istina.

2009. – Hrvatska dominikanska provincija pokrenula godišnje Kruničarsko hodočašće u Mariju Bistricu.

2013. – U Zagrebu osnovan Institut sv. Tome Akvinskog.

2013. – Opća skupština Reda održana u Trogiru/Čiovu.

2016. – Provincijska skupština u skladu s odredbama Opće skupštine Reda potvrdila ukidanje Slovenskog dominikanskog vikarijata.

2020. – Dokinut Samostan sv. Jožefa u Žalcu.