Vijesti

Završila s radom provincijska skupština

2024 06 29 zavrsila ps naslovna

 

Nakon izbora fr. Tomislava Kraljevića za novoga provincijala Hrvatske dominikanske provincije, koji je naslijedio fr. Slavka Sliškovića, braća, okupljena na provincijskoj skupštini u samostanu svetog Nikole na Korčuli, razmotrila su izvješća samostana, kuća, misija, provincijskih dužnosnika i pripravnih komisija. U svojem služenju Crkvi, rasprostranjeni u tri države Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, braća dominikanci se nadahnjuju primjerom sv. oca Dominika, dominikanskih svetaca i blaženika, kao i svijetlih likova bogate osamstoljetne baštine Hrvatske dominikanske provincije.

 

Svi dominikanski samostani i kuće, imaju svoje poslanje i razlog svoga postojanja. Većina je samostana s bogatom višestoljetnom prošlošću. Uzimajući u obzir preporuke proteklih provincijskih skupština, općih skupština Reda i Pisama učitelja Reda nakon vizitacije Provinciji, braća su na skupštini promišljali stvarnu situaciju i nastojali konkretizirati prioritete postojećih samostana i kuća, s nužnim restrukturiranjem kako bi odgovorili na izazove i bolje ostvarivali svoje poslanje. To je učinjeno s pogledom zahvalnosti na osamstoljetnu prisutnost i s pogledom nade, prepoznavajući znakove nade u vremenu u kojem živimo (usp. Papa Franjo, Spes non confundit).

 

Izabrana je i nova uprava Provincije. Uz novoga provincijala fr. Tomislava Kraljevića i fr. Slavka Sliškovića, koji kao bivši provincijal ostaje član provincijskog vijeća, za nove definitore su izabrani fr. Mario Ilija Udovičić, fr. Bonifacije Franjo, fr. Damir Šokić, fr. Petar Galić, fr. Ivan Arzenšek i fr. Alojz Ćubelić. Za regensa studija izabran je fr. Anto Gavrić, a za provincijalova sociusa (zamjenika) fr. Anto Bobaš, koji su tako po službi članovi novoga sastava provincijskog

 

2024 06 29 zavrsila 01