Vijesti

Tri nove knjige u izdanju Instituta sv. Tome Akvinskog

2023 01 24 dni nove knjige

 

U sklopu Instituta sv. Tome Akvinskog, uz postojeći niz Studia Thomistica, pokrenut je i drugi niz Biblioteka Klasici. U suizdanju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Dominikanske naklade Istina objavljena su tri sljedeće djela:

 

Josip Talanga, Aristotelova rasprava O duši (De anima)

 

Aristotelovo djelo O duši jedno je od najutjecajnijih djela ne samo u filozofiji nego i u drugim znanstvenim disciplinama kao što su biologija, zoologija, fiziologija, anatomija i psihologija. Štoviše, smatra se da je Aristotelovo djelo O duši prvo klasično utemeljenje psihologije kao posebne znanosti.

 

Ovo izdanje Aristotelova djela O duši donosi, na 601 stranici, kratak prikaz Aristotelove biologije i psihologije u kontekstu njegove filozofije, novi hrvatski prijevod s grčkim izvornim tekstom, filozofski komentar strukturiran prema poglavljima i relevantnim cjelinama, popis literature i kazala.

 

 

Aurelije Augustin, Razgovori sa  samim sobom – Soliloquia

 

Augustinovo djelo Soliloquia važno je za razumijevanje osnova cjelokupne Augustinove filozofije. Ovo je djelo iznimno utjecalo na razvoj rane novovjekovne filozofije čime je potvrdilo svoju filozofsku važnost. No, kao razgovor s vlastitom nutrinom, djelo je vrlo privlačno i pristupačno i suvremenom čitatelju. Ovo je ujedno i prvi prijevod toga djela na hrvatski jezik. Djelo je preveo Šimun Selak, a uvod i redakturu priredio je Josip Talanga.

 

Ciceron, O naravi bogova

 

Ciceronova su djela uvelike utjecala na razvoj filozofske misli i kršćanskih i nekršćanskih autora. Štoviše, djelo O naravi bogova koristili su upravo prvi kršćanski mislioci kao prihvatljivo nasljeđe poganske kulture, te je ono igralo vrlo važnu ulogu u nastanku prve kršćanske apologije. Djelo je napisano 45. pr. Kr., a sa svrhom da Rimljanima prezentira ono što tri onodobne najutjecajnije filozofske škole – epikurejci, stoici i akademici – misle o postojanju i utjecaju bogova na ljude. Preko ranih kršćanskih mislioca do danas ovo djelo je postalo nezaobilazna literatura u filozofiji religije i filozofskoj teologiji. Djelo je preveo Ante Jurić-Arambašić, a uvod i redakturu priredio je Josip Talanga.

 

Knjige su tiskane uz potporu dobivenu na natječaju kod Ministarstva znanosti i obrazovanja, a bile su također dio kratkoročnih projekata Sveučilišta u Zagrebu.