Vijesti

Sv. Stjepanu u čast

2022 12 26 naslovna RI

 

Na blagdan svetog Stjepana, 26. prosinca 2022. u kapeli Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u dominikanskom samostanu sv. Jeronima u Rijeci, održan je barokni Božićni koncert Riječkog baroknog ansambla Collegium musicum Fluminense. Koncert je bio pod pokroviteljstvom grada Rijeke - Odjela gradske uprave za kulturu, i povodom 35. godišnjice djelovanja istoimenoga ansambla. Koncert je bio posjećen i u njemu su u prekrasnom baroknom božićnom zvku i izvedbama skladbi Michela Corrette, Arcangela Corellia, Johanna Sebastiana Bacha, Ivana pl. Zajca i hrvatskih tradicionalnih Božićnih pjesama – uživali svi.