Vijesti

Završena sanacija krova crkve sv. Katarine Aleksandrijske u Splitu

2021 11 15 krov naslovna

 

Stara i poučna poslovica kaže da se "kuća gradi od temelja, a obnavlja od krova". Nakon dobivenih ovjera Glavnog projekta i suglasnosti od Grada Splita i Ministarstva kulture i sporta, Konzervatorskog odjela u Splitu, u prvoj polovini rujna 2021. godine započeli su radovi na sanaciji dotrajalog krova crkve sv. Katarine Aleksandrijske, Hrvojeva 2, u Splitu. Radove je izvodilo poduzeće Strujagrađenje d.o.o., iz Kostanja kod Omiša. Nakon nepuna dva mjeseca, što uključuje neradne vikende i doživljene kišne dane, posao je uspješno završen u predviđenom roku.

 

Bogu hvala, nitko od djelatnika izvođača nije nastradao, premda se radilo na visinama. Istina, odmah na početku radova poduzete su zakonom propisane odgovarajuće mjere zaštite radnika na radu, kao što su zaštitne skele, ograde, mreže, oprema za osobnu zaštitu ljudi i sl., ali valja naglasiti da je naša samostanska zajednica na tu nakanu i molila. Površina kosog krova crkve sv. Katarine Aleksandrijske je 570 m2, a ista je zaštićeno kulturno dobro. Uz prethodne građevne slojeve predviđene i odobrene u glavnom projektu, kao završni pokrov ugrađena je kupa kanalica. Umjesto dosadašnjeg pocinčanog lima pri ovoj sanaciji na krov smo ugradili bakrenu limariju, što je dugoročno gledano puno kvalitetnije rješenje.

 

Zahvaljujem Gospodinu i svima koji su u ovom projektu sudjelovali i pomogli. Dao Gospodin da nam krov na ovoj kući molitve doživi što dublju starost te posluži i idućim generacijama.

 

Fr. Kristijan Dragan Raič