Vijesti

Završila obnova oplošja samostanske crkve sv. Dominika u Dubrovniku

2021 08 05 naslovna

 

Radovi na obnovi oplošja samostanske crkve sv. Dominika u Dubrovniku završeni su krajem srpnja 2021. godine. Priprema dokumentacije i snimka postojećeg stanja građevine potrajala nešto duže od dvije godine dok su radovi na oplošju trajali deset mjeseci.

 

Građevinski radovi uključivali su konstruktivnu (aseizmičku) sanaciju – injektiranje istočnog i južnog zida crkve te učvršćivanje krovne konstrukcije, otucanje fuga, čišćenje pročelja, tretiranje - hidrofobiranje, fugiranje, sanacija postojećih drvenih otvora na južnom pročelju te sanacija kamenih igala i infera (željezne rešetke) na istočnom pročelju.

 

U sklopu restauratorskih radova učinjeni su zahvati na okulusima zapadnog i istočnog pročelja, na slijepim arkadama, na južnom portalu ulaza u crkvu, te okvirima otvora na zapadnom pročelju, monoforama istočnog pročelja i inferima. Restauriran je veliki vitraj Sv. Dominik i BD Marija sa braćom i sestrama dominikancima na zapadnom pročelju crkve. Vitraj je u potpunosti demontiran i nakon restauracije ponovno vraćen na svoje mjesto.

Izvedeni su i građevinski radovi na Sv. Sebastijanu: otucanje fuga, čišćenje pročelja, tretiranje – hidrofobiranje, fugiranje, sanacija kamenih igala, sanacija infera, zamjena prozora te restauratorski radovi na okulusima. Zamijenjeni su prozori u sakristiji i Kapitulu samostana što gledaju na istočnu fasadu samostanskog kompleksa.

 

Ovim je završila prva faza obnove samostanske crkve sv. Dominika. Uskoro započinje uređenje unutrašnjosti crkve i sakristije odnosno druga faza obnove samostanske crkve.