Propovijedi

Četvrta nedjelja kroz godinu: Učio ih je kao onaj koji ima vlast