Propovijedi

Prva nedjelja došašća: Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti