Propovijedi

Trideseta nedjelja kroz godinu: Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga