Propovijedi

Uskrsna poruka fr. Slavka Sliškovića, provincijala Hrvatske dominikanske provincije