Došašće s dominikancima kroz dnevna razmišljanja. Ovaj tjedan s vama je Ivan Marija Tomić, OP.