Došašće s dominikancima kroz dnevna razmišljanja. Ovaj tjedan s vama je Mihovil Žuljević-Mikas, OP.