Akti

 

 

AKTI
OPĆE SKUPŠTINE DEFINITORA REDA PROPOVJEDNIKA
SLAVLJENE U TULTENANGU (MEKSIKO) OD 16. SRPNJA DO 8. KOLOVOZA 2022.

 

pdf_icon_50x50Akti 2022 - Tultenango.pdf

 


 

 

AKTI
OPĆE IZBORNE SKUPŠTINE REDA PROPOVJEDNIKA
SLAVLJENE U BIÊN HÒA OD 9. SRPNJA DO 4. KOLOVOZA 2019.

 

pdf_icon_50x50Akti 2019 - Bien Hoa.pdf

 


AKTI
OPĆE SKUPŠTINE REDA PROPOVJEDNIKA
TROGIR, 2013.

 

word_icon_50x50Akti-Trogir-2013.docx

 


AKTI
OPĆE SKUPŠTINE REDA PROPOVJEDNIKA
RIM, 2010.

 

pdf_icon_50x50Akti-Rim-2010.pdf

 


 

AKTI OPĆE SKUPŠTINE PROVINCIJALÂ

REDA PROPOVJEDNIKA

 

slavljene u Bogoti od 17. srpnja do 8. kolovoza 2007.,

u samostanu sv. Dominika,

pod predsjedanjem fr. Carlosa Alfonsa Azpiroza Coste,

Učitelja Reda propovjednika

 

word_icon_50x50 AKTI_OPCE_SKUPSTINE_REDA_Bogota_2007.doc

 


 

AKTI
OPĆE IZBORNE SKUPŠTINE

REDA PROPOVJEDNIKA
PROVIDENCE 2001.

 

pdf_icon_50x50 Akti_Providence 2001.pdf