Samostani

Dominikanski samostan - Bol
Samostan sv. Marije Milosne

Anđelka Rabadana 4
21420 Bol na Braču
Tel.: 021/778-000

 

 

Dominikanski samostan - Dubrovnik
Samostan sv. Dominika

Sv. Dominika 4
20000 Dubrovnik
Tel.: 020/322-200

 

 

Dominikanski samostan - Gruž
Samostan sv. Križa

Obala Pape Ivana Pavla II. 3
20000 Dubrovnik
Tel.: 020/418-118

 


Dominikanski samostan - Klopče
Samostan bl. Augustin Kažotić

Ibrakovića put 19
72102 Zenica
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 32 422 009

 

 

Dominikanski samostan - Korčula
Samostan sv. Nikole

Trg o. Anđela Miškova 1
20260 Korčula
Tel.: 020/711-034

 

 

Dominikanski samostan - Petrovče
Samostan Gospe Svete

Petrovče 199
SLO - 3301 Petrovče
Slovenija
Tel.: +386 3 7140 300

 

 

Dominikanski samostan - Rijeka
Samostan sv. Jeronima

Trg Riječke rezolucije 1
51000 Rijeka
Tel.: 051/325-320

 

 

Dominikanski samostan - Split
Samostan sv. Katarine

Hrvojeva 2
21000 Split
Tel.: 021/323-471

 

 

Dominikanski samostan - Stari Grad (Hvar)
Samostan sv. Petra mučenika

Trg sv. Petra b.b.
21460 Stari Grad na Hvaru
Tel.: 021/765-442

 

 

Dominikanski samostan - Trogir
Filijalni samostan s. Dominika

Bl. A. Kažotića 1
21220 Trogir
Tel.: 021/881-960

 

 

Dominikanski samostani - ZagrebSamostan Kraljice sv. krunice

Kontakova 1
10000 Zagreb
Tel.: 01/2392-555

 

Samostan bl. Augustin Kažotić
Ivanićgradska 71
10000 Zagreb
Tel.: 01/2362-611

 

 

Dominikanski samostan - Žalec
Samostan Sv. Josipa

Savinjska cesta 9
SLO - 3310 Žalec
Slovenija
Tel.: +386 3 7101 331