A- 5. Uskrsna nedjelja

2011-05-21-5-uskr-ned-mj-a

 

 

 

 

PUT DO BOGA → ISUS → ČOVJEK

 

 


(Iv 14, 1 – 12  - Pokaži nam Oca…)

 

 

 

 

Apostoli Toma i Filip postavljaju dva bitna pitanja u ime cijelog čovječanstva, u ime svakog čovjeka: Gdje je i u čemu je naš cilj (svrha) (Toma) i kako upoznati Boga (Oca) (Filip). Kao što je čovjekov izvor u Bogu tako je i njegova svrha u Bogu. To je naša kršćanska vjerska istina. To objavljuje Isus. Ne samo da to objavljuje Isus nego je on sam koji potvrđuje to vjerovanje. Njegov život, njegova pouka i cijelo biće upućuju na Boga kao završno čovjekovo blaženstvo.

 

A bivajući s Bogom i u Bogu ispunjava se sve čovjekove težnje, čovjek stiče svu puninu. To je onaj Apsolut (Drugi) za kojim teži ljudsko biće, pa kad to i ne zna niti imenovati niti uokviriti u neke pojmove i razumijevanje. Ljudska težnja je 'dalja' od ljudskog shvaćanja. Ta apsolutna punina, apsolutno Dobro i apsolutna Istina jest sam Bog.

 

A Biblija nam to objavljuje kao zajedničkog Oca. Bog je otac i majka, tako bi se našim shvaćanjem moglo reći, svega što postoji, a osobito nama koji imamo doživljaj i pojam oca i majke. Isus nas vodi prema cilju, prema Ocu. Njegov život i njegova nauka su taj živi put k Bogu. Isus objavljuje Boga kao apsolutnu Ljubav, kao Dobro. I time Isusov put prema Bogu više nije put straha i strepnje nego put slobode i veselja.

 

Zato je kršćanstvo (ako ide Kristovim putom) put ljubavi prema Bogu. Ono je vjera u ljubav (u Oca). Sa strahom se teško ide Kristovim putom, a niti se strahom može vjerovati u dobrotu. Stoga bi mogli reći da je kršćanskoj vjeri izvor i ušće u ljubavi. I samo onaj koji to prihvaća kreće prema Isusovom putu. Tako se može reći da se cijeli kršćanski 'režim' (etika) prihvaća radi ljubavi a ne radi straha i kazne. Mi ne idemo k zadnjem sudištu nego idemo prema vječnoj ljubavi kakvu smo mogli slutiti i kakvu smo ovdje mogli iskusiti kao male iskrice.

 

 

Filipovo pitanje: Pokaži nam Oca…

Isus pokazuje kako ćemo doći do upoznavanja Boga. 'Tko vidi mene vidi Oca…' Tko prepoznaje Isusa i cijelo njegovo bogatstvo, tko prepoznaje istinsko ljudsko lice, taj prepoznaje Boga. Put spoznaje  Boga ide preko božanskog lica, preko slike Božje, preko Čovjeka.

 

 

Možda se nama ljudima događa zabuna i zabluda: htjeli bi upoznati Boga ali ne preko čovjeka koji je živa slika Božja. Mi bi htjeli 'direktnu' spoznaju a Isus nas upućuje da to ide preko božanskog bića, preko slike Božje, preko čovjeka. I što je čovjek 'istinitiji' (što je potpuniji čovjek) istinitije vodi prema Bogu.

 

A što je čovjek maje čovjek, manje može uputiti na Boga. Sad ako ovo povežemo s onim što smo u početku konstatirali – svi ljudi teže prema 'Ocu', traže 'Oca' – tada nam se pokazuje Put kojim se ide do spoznaje Apsolutne ljubavi. Pokazuje nam Isus koji nas život vodi Bogu. Također nam pokazuje Istinu koja nas uvodi u Boga. Put i Istina i Život prema Bogu idu preko i kroz Čovjeka. Ovime je Isus dao vrijednost čovjeku. Već samo Utjelovljenje je 'pobožanstvenilo' ljudsku narav.

 

Ne samo u Isusovu humenitetu nego cijeli humanitet. Isto tako ako se kroz Isusa spoznaje i ide k Bogu, isto to znači da se ide kroz svakog čovjeka koji nije u sebi porušio čovještvo. Ako smo plemeniti i prožeti ljubavlju najbolji smo putokaz prema Bogu, najbolji smo 'propovjednici'. Isto tako, ako smo zločesti tada više ne dajemo sliku čovjeka ni puta prema Bogu. Zao čovjek je antičovjek. To je izopačena Božja slika – a tada upućuje prema 'Sotoni'.

 

Svima nama kršćanima, nama koji vjerujemo u Krista i Kristu, Krist je kroz koga ulazimo u Boga. Kroz njega ulazimo u Božanski život, u vječni život. On je također za nas Istina kroz koju dolazimo do Apsolutne Istine. On je naša ljubav koja nas uvodi u vječnu ljubav.

 

Tko upozna Isusa upoznat će Boga, ali će također upoznati i istinskog čovjeka. Isus nam svojim životom, svojom riječju, svojim djelima, svojom ljubavlju pokazuje Boga Oca. 'Dugo sam s vama i još me ne poznajete…', kaže Isus. Isus je naš put, a mi svi trebamo također nekoga koji će nas uputiti i biti nam primjer. Pa svaki put kad mi umiremo svojem egoizmu i kad želimo stvarati bratstvo ovdje na zemlji mi otvaramo vrata prema Bogu.

 

Isus je naša teologija i naša antropologija.