6. Uskrsna nedjelja - B

 

2009-6uskrsnabmarijan

 

Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio

 


Iv 15, 9-17Ljubiti? Da. Ali što to sve znači? Svi nekoga ljubimo. Da li to znači ostvarivanje Isusovog zahtjeva i zahtjeva same ljudske naravi? I u ovome se pokazuje stanje naše ljudske naravi. Čeznemo za ljubavlju i s mukom ju ostvarujemo. Čovječanstvu najviše nedostaje ljubavi. S druge strane kad ne bi nedostajalo ljubavi ne bi nam ništa nedostajalo. Radi manjka ljubavi nedostaju nam i druge stvari. Materijalija u svijetu ima dovoljno, ali zato što nema ljubavi, nema ni kruha ni hrane za sve ljude.

 

Liječenje čovječanstva Isus izvodi kroz ljubav. On je donosilac i glasnik ljubavi. Samo ljubav može preporoditi čovjekovo srce. Čovjek čovjeka treba kao brata, a poslije se izrodi u neprijatelja. Neprijateljstvo je očito čovjeku neprirodno i protiv samoga njega. To je posljedica nekog iskonskog promašaja unutar čovječanstva. Svi smo inficirani razdvojenošću u sebi, bolešću bratstva i prijateljstva, mukom humanog rada, pa i problematikom unutar braka. Sve bi ovo trebalo biti harmonično, i svi za tim čeznu, a ipak ne uspijevaju. Čovjek toga treba postati svjestan. Ljubav je božanski dar koji je ponuđen svakom čovjeku, a na nama je da li ga prihvaćamo ili se blokiramo. Koliko god ljudi žudili za ljubavlju ipak se straše ljubavi. Osobito se straše ljubavi koja se predaje drugima. Isus uči svoje učenike ljubavi koja se prenosi na druge.

 

To je ljubav predavanja i umiranja za druge. Ljubav kakvu daje Isus jest stvarnost koja nadmašuje granice među ljudima, ideologijama, pa i religijama. Ljubavi je protivna svaka suprotstavljenost, osobito isključivost. Isusova ljubav nije neki sentiment. Ona je dinamika, ili rečeno  tehničkim rječnikom, ljubav je  božanska energija koja unosi u ljude i svemir harmoniju i ispunjenje. Uza sve što se opredijele za isti cilj, taj cilj ipak ostaje neostvariv ako među ljudima nema ljubavi. Tako je u svijetu, tako je i u kršćanstvu, odnosno Crkvi. Bez ljubavi, osobito je neostvariv kršćanski cilj. Nema preobraženja svijeta bez unutarnje i istinske ljubavi.

 

Ljubav je božanska vatra koja preobražava ljudske duše. Više puta i na više načina Isus upozorava svoje sljedbenike da je bit njegova života i njegove poruke ljubav. To se vidi iz svakog Isusovog čina. Tko je imao ili tražio ljubav taj je razumio Isusovu poruku. Tko je povjerovao ljubavi taj je pošao za Isusom. Zato bi se moglo reći da je dogma Isusovog propovijedanja ljubav. To osobito ističe apostol Ivan. Ima nešto što je bitno za razumijevanje ljubavi kakvu naviješta Isus. To je ljubav koja uključuje žrtvovanje i predanje. Ljubav koja isključuje predanje više je ljubav samoga sebe nego li život za druge. Isusovo životno događanje jest događanje ljubavi.

 

On nije trebao govoriti da navijesti ljubav, makar je to činio, nego je ljubio i njegova ljubav je bila prepoznatljiva. Evo metodologije kako naviještati Isusov put spasenja. Istinski ljubiti. Isus objavljuje i naviješta novo lice Božje i ljudsko. Bog je Bog ljubav, a čovjek je slika Božja po ljubavi. Samo čovjek koji ljubi pokazuje se kao slika Božja. Iz toga poslije teku “dobra djela”. Bez srca ljubavi nema dobrih djela. Često puta unutar kršćanskih zajednica nastaju razmirice i razilaženja radi nesporazuma o sporednim stvarima i time se zaboravlja na bitnost. Ljubav je iznad svih neslaganja. Ovoga bi trebale postati svjesne sve Crkve, ako žele ostati Kristove Crkve.

 

Uskrsli Krist se “ukazuje” i doživljava samo u zajednicama koje se okupljaju u ljubavi. Različitost zajednica nije protivnost kršćanstvu, ali jest nedostatak ljubavi. Kad nema ljubavi tada se zajednice ne dopunjavaju nego suprotstavljaju. U zajednicama koje nisu prožete ljubavlju kao da se uskrsnuće nije ni dogodilo.

 

Ljubav oslobađa od svake sputanosti. Ona je osloboditeljica. Ljubav se ničega ne straši. Nitko joj ne može uskratiti da se daruje. Sjetimo se samo primjera jednog sv. Pavla ili jednog sv. Augustina. Veliki Augustin kad je bio prosvijećen ljubavlju nadmašio je tada sva svoja dotadašnja razmišljanja. Doživio je unutarnju slobodu i kraj svojim lutanjima. Jedna jedina Isusova zapovijed jest: “ljubite jedni druge!” U ovoj zapovijedi ispunjeni su svi proroci i svi zakoni.


Marijan Jurčević, OP