Godina A - Marijan Jurčević, OP

 

 

A - 1. nedjelja došašća

A - 2. nedjelja došašća

A - 3. nedjelja došašća

A - 4. nedjelja došašća

A - BOŽIĆ

A - SV. OBITELJ

A- 2. nedjelja po Božiću

A - TRI KRALJA

A - KRŠTENJE ISUSOVO

A - 2. nedjelja kroz godinu

A - 3. nedjelja kroz godinu

A - 4. nedjelja kroz godinu

A - 5. nedjelja kroz godinu

A - 6. nedjelja kroz godinu

A - 7. nedjelja korz godinu

A - 8. nedjelja kroz godinu

A - 9. nedjelja kroz godinu

A - Prva korizmena nedjelja

A - Druga korizmena nedjelja

A - Treća korizmena nedjelja

A - Četvrta korizmena nedjelja

A - Peta korizmena nedjelja

A - Cvjetnica

A - VELIKI ČETVRTAK

A - VELIKI PETAK

A - USKRS

A – 2. Uskrsna nedjelja

A - 3. Uskrsna nedjelja

A - 4. Uskrsna nedjelja

A - 5. Uskrsna nedjelja

A - 6. Uskrsna nedjelja

A - UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

A - 7. Uskrsna nedjelja

A - DUHOVI

A - PRESVETO TROJSTVO

A - TIJELOVO

A – 13. nedjelja kroz godinu

A – 14. nedjelja kroz godinu

A – 15. nedjelja kroz godinu

A - 16. nedjelja kroz godinu

A - 17. nedjelja kroz godinu

A - 18. nedjelja kroz godinu

A - 19. nedjelja kroz godinu

A - 20. nedjelja kroz godinu

A - 21. nedjelja kroz godinu

A - 22. nedjelja kroz godinu

A - 23. nedjelja kroz godinu

A - 24. nedjelja kroz godinu

A - 25. nedjelja kroz godinu

A - 26. nedjelja kroz godinu

A - 27. nedjelja kroz godinu

A - 28. nedjelja kroz godinu

A – 29. nedjelja kroz godinu

A - 30. nedjelja kroz godinu

A - 31. nedjelja kroz godinu

A - 32. nedjelja kroz godinu

A - 33. nedjelja kroz godinu

A - 34. nedjelja kroz godinu - Krist Kralj