2016 01 21 rijeka naslovna

 

 

Dominikanski samostan - Rijeka
Samostan sv. Jeronima, utemeljen 1951.

 

Trg Riječke rezolucije 1
51000 Rijeka
Tel.: 051/325-320 / fax.:051/325-324