Kao i proteklih godina i ovogodišnje duhovne vježbe održat će se u Bolu od nedjelje 11. lipnja u 20.30. sati do podneva u petak 16. lipnja 2017. Voditeljica duhovnih vježbi je s. Katarina MAGLICA vrhovna glavarica Kongregacije sestara dominikanki Svetih Anđela čuvara. Molim priore i starješine samostana da starješini bolskog samostana fr. Damiru Šokiću jave najkasnije do 12. svibnja 2017. imena braće koja će sudjelovati na ovogodišnjim duhovnim vježbama.

 

Split, 18. ožujka 2017. 

 

Fr. Ivan Iko Mateljan, organizator duhovnih vježbi HDP