Studijski tjedan (28.-31. kolovoza) i konferencija (1.-2. rujna) održat će se u Trogiru na temu 'Znanost i religija' u suradnji Hrvatske dominikanske provincije, Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Ian Ramsey centra za znanost i religiju (Sveučilište u Oxfordu), Faraday instituta za znanost i religiju (Sveučilište u Cambridgeu), Emmy Noether grupe (Ruhr sveučilište Bochum), Instituta za filozofiju (sveučilište u Varšavi) te Humane Philosophy projekta. Keynote predavači konferencije su Stephen Priest, filozof (Sveučilište u Oxfordu) i Keith Fox, biokemičar (ravnatelj Faraday instituta sveučilišta u Cambridgeu). 

Sve informacije o događaju te prijavama možete naći ovdje.

 

PROGRAM

 

Orguljaški koncert