joomla social media module

P0Peta po redu ovogodišnja tribina ciklusa „Korizma na Peščenici“ održana je u dvorani samostana bl. Augustina Kažotića u srijedu, 25. ožujka; o temi „´Čistilište´ kao nagrada za dobra djela?, Suosjećanje kao odgovor na nasilje u nama i oko nas“ govorio je mr. Tomislav Kraljević, župnik Župe bl. Augustina Kažotića u Zagrebu.

 


Predavač večerašnje korizmene srijede počeo je izlaganje s upitima: Što je čistilište? Je li riječ o nekoj zastarjeloj vjeri? Što danas misliti i reći o čistilištu? Potom je nastavio:“Pojam čistilišta u sebi nosi nadu o jednoj sigurnosti i spasenju. Istina, postoji vrijeme pročišćenja, no unatoč tome ostaje nam nada da smo na dobroj strani. Druga Knjiga o Makabejcima (12, 39 – 45) naglašava dvije stvarnosti. Prva stvarnost je ta da mrtvi žive u nama nevidljivom svijetu, a druga je da možemo učinit nešto za njih. Ovo je važno upravo zbog toga da se upitamo kakav odnos imamo sa našim pokojnima“. Nadalje predavač je govorio o „kriterijima ljudskosti“ koji se otkrivaju u kulturi ponašanja prema pokojnima“. U nastavku izlaganja predavač se posebno osvrnuo na nauke Crkve o čistilištu spomenuvši četiri Crkvena sabora: Lionski, 1274, Firentinski 1439, Tridentski 1545 – 1563. i II. Vatikanski u dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen gentium br. 48. – 50.


U drugom dijelu izlaganja p. Kraljević je svratio pozornost na socijalnu i opću dimenziju Crkve kao Naroda Božjega kako je donosi II. Vatikanski sabor s naglaskom na „općinstvo svetih“. Na kraju je kratko progovorio o enciklici pape Benedikta XVI. Spe salvi – U nadi spašeni koja posebno ističe to da nikada nije kasno moliti za pokojne bez obzira u kakvom su stanju napustili ovaj svijet.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault