joomla social media module

2020 05 16 6 vaz


Filipova propovjednička misija donijela je veliku radost u Samariju. To je učinak evanđelja, dolazak živog Krista u srca ljudi po slušanju Božje riječi.

 

Cjeloviti navještaj i svjedočenje Krista imaju snagu koja mijenja… Filip je propovijedao Krista, a mnoštvo je jednodušno prihvaćalo to što je govorio. A pitanje je što bi bilo da je sebe propovijedao. Zato je naglasak na ovome – On im je propovijedao Krista!

 

Između propovijedanja Krista i propovijedanja sebe velika je razlika, a takav je i učinak na onima koji slušaju. Mnogo je vrsnih i pametnih govornika, ali učinak spasenja ne dolazi po njihovoj pameti i govorničkom umijeću... Ciceron nije nikoga spasio, iako je njegova vrsnost poznata svima do naših dana.

 

Ako ja propovijedam sebe i svoju pamet hoću li pridobiti ljude da povjeruju u Krista? Ili ću pak te ljude pridobiti za sebe, da mene slijede i meni se dive. Ali zar to isto ne čine i političari u svojim kampanjama?!

 

Koga mi to naviještamo i čiju pamet ističemo? Što je naša zadaća?

 

Naša zadaća je činiti upravo ono što je činio Filip, u svakoj prilici propovijedati Krista. Ako tako budemo činili tada će u slušateljima djelovati onaj koga propovijedamo, jer koga propovijedamo taj i djeluje…

 

KOGA PROPOVIJEDAM TAJ DJELUJE…

 

Ako propovijedamo Krista tada će Krist djelovati po nama, baš kao što je činio po Filipu… Filip je propovijedao Krista, a Krist je djelovao po Filipu. I što se događalo?

 

Događalo se upravo ono što je Krist obećao svojim učenicima, odnosno da će takvo naviještanje pratiti znakovi: … iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, a ozdravljali su mnogi uzeti i hromi (Dj 8, 7). A u konačnici je nastala velika radost u onome gradu (r.8), i mnoštvo je prigrlilo riječ Božju.

 

Ljudi oslobođeni po evanđelju Kristovu bivaju zahvaćeni njegovom radošću, i takvi su onda otvoreni za primanje Duha Svetoga. Samo čovjek koji povjeruje u Krista, i u kojemu je ta vjera postala gorljiva ljubav prema njemu, spreman je za primanje Duha Svetoga.

 

DUH ISTINE JE S ONIMA KOJI LJUBE BOGA …

 

Koliko ljubimo Boga vidi se po tome koliko i kako govorimo o Bogu, kakvim jezikom i životom svjedočimo vjeru… Je li Krist zaista svet u srcima našim, na što nas poziva sveti Petar (vidi 1 Pt 3, 15).

 

Sadržaj onoga što živimo i vjerujemo vidi se i u našoj spremnosti da svakomu tko to od nas zatraži obrazložimo nadu koju nosimo u sebi (vidi 1 Pt 3, 15b). Ima li dakle takve snažne nade u meni koja je u svakom trenutku spremna na odgovor?

 

Prva i osnovna zadaća svakog kršćanina, koju smo primili od Isusa, je evangelizacija, naviještanje … Tu se očitava naša ljubav prema Kristu. Osjećamo li u sebi takvu svjedočku zadaću, koja uz to zadržava blagost i poštovanje prema drugom čovjeku?

 

Muž je svojoj ženi, koja je željela da se pomole za ručak, dan nakon vjenčanja podrugljivo rekao – Nisam se oženio za časnu! Da časni mužu, oženio si se za časnu suprugu, koja je jučer s tobom pred oltarom izrekla Bogu obećanje vjernosti i ljubavi – odgovorila je supruga. Od toga dana zajednička molitva postala im je normalna stvar.

 

Krist mora biti vidljiv, prepoznatljiv u našem životu…, pa kako piše u svojoj poslanici apostol Petar, ako i govore loše o nama bit će postiđeni upravo našim dobrim životom (vidi 1 Pt 3, 16)….

 

Same riječi bez podloge u životu su beskorisne, a naša podloga je u prepoznatljivosti da smo Kristovi. Upravo naš život govori o tome koliko smo zaista njegovi.
Isus je danas dvaput rekao: Ako me tko ljubi zapovijedi će moje čuvati… Čuvanje nečega povezano je s ljubavlju prema tome… Ako nešto doživljavam kao svoje vlastito tada to posebno pazim, i tako pokazujem koliko mi je do toga stalo, koliko mi je to svetinja u srcu.

 

Ministranti su imali stol za stolni tenis i godinama su igrali na njemu. Međutim, došli neki momci pa zamolili da bi i oni malo igrali. Stol im je s ljubavlju ustupljen s povjerenjem…

 

No nakon njihove igre pronašli su polomljen stol. Isus kaže – Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati (Iv 14, 15). Tko nema ljubavi prema nečemu taj ne čuva nego uništava, zloupotrebljava ili samo iskorištava…

 

Tko nema ljubavi taj ne cijeni  i ne drži do onoga što je dobio na dar, a niti do darivatelja… Isus nam je dao svoje zapovijedi  na čuvanje, a kako ih čuvamo vidi se po tome kako se njima služimo, s koliko ljubavi… Tu se vidi i kolika je naša ljubav prema Isusu.

 

A nije moguće primiti drugog Branitelja, Duha Svetoga, u životu ako nismo pokazali svojim životom ljubav prema prvom Branitelju, Isusu Kristu…

 

Petar Galić, OP

 

 

0
0
0
s2sdefault