joomla social media module

2019 06 28 naslovna

 

Ovogodišnje duhovne vježbe za braću dominikance i nekolicinu dijecezanskih svećenika je održao fra Petar Milanović Trapo, OFM.

 

Duhovne vježbe su održane od 23. lipnja do 28. lipnja u Bolu na Braču. U uvodnom razmatranju fra Petar je istaknuo da je vrijeme duhovnih vježbi zapravo povlašteno vrijeme jer je darovano vrijeme. Okvirna tema svih razmatranja je bila Duh Sveti i svetost.

 

Poziv na svetost je upućen svima. U tom smislu nailazimo na brojne navode u Svetom pismu, pa sve do tekstova s Drugog vatikanskog koncila. Svetost je odraz punine božanske ljubavi. Sveti papa Ivan Pavao II. je isticao da se ne smijemo zadovoljiti osrednjošću. Za svetu Majku Tereziju svetost nije luksuz, nego doseziva i ostvariva unatoč tome što je brojni ne uspijevaju doseći. Svetost prije svega znači imati Boga u svojoj duši.

 

Tu se pokazuje stabilnost posvetne Božje milosti. Ono što se od svakoga od nas traži nije pokušaj mijenjanja našega karaktera, već autentičnost kršćanskog svjedočenja. Fra Petar je naveo brojne biblijske citate koji su poziv i opis onoga što zapravo znači svetost. U osobnom i zajedničkom životu postoji samo jedna sreća, a ta je biti svet.

 

Svetost je istodobno laka i teška. Imamo potrebu za nadnaravnom moći. Svetost predstavlja dugi hod prema neizrecivom otajstvu Presvetog Trojstva. Snaga Duha Svetoga je živa, vječna, stvaralačka i posvećujuća. Svi mi više ili manje intenzivno tijekom života imamo potrebu za drugim rođenjem.

 

Biblijski redci nam pokazuju na koji način je Duh Sveti prisutan u svijetu i kako zapravo djeluje. Riječ je o aktivnoj, a ne pasivnoj prisutnosti. Trebali bismo stoga više upoznati ove značajke djelovanja Duha Svetoga. To upoznavanje iziskuje osobno iskustvo. Odveć ljudska logika nije uvijek sukladna s logikom evanđelja. Stoga je potrebno češće zazivati pomoć Duha Svetoga. Molitva i žrtva predstavljaju dva stupa nadnaravnog života.

 

Pokazuje se apsolutna nužnost molitve. Isus Krist je izvrstan primjer molitelja. Molitva je najmoćnije oružje kojim možemo pobijediti sve neprijatelje našega nadnaravnog života. Mi smo zapravo ono što je naša molitva. Isus nam pokazuje kako treba moliti. Sveti Ivan Pavao II. je posvuda isticao da nije toliko važno što činimo, nego ono što jesmo. Molitva u svojoj biti jest uzdizanje pameti i srca k Bogu. S molitvom su nerazdruživo povezane vjernost, revnost i velikodušnost.

 

Pokazuje je nadalje ključna važnost euharistije za svećenički život. Nutarnji Božji život je vječno zajedništvo neizmjerne ljubavi. Sva otajstva Božje ljubavi se takoreći produžavaju u euharistiji. Marija kao majka Crkve svećenike naziva svojim ljubljenim sinovima. Nekoliko je prijelomnih trenutaka u euharistiji koji predstavljaju zazivanje Duha Svetoga u euharistiji, a koji ukazuju na otajstvo trojstvene ljubavi, koji nas vode k punini ljubavi. Euharistija nas čini svetima. Bez euharistije nema svetosti. Sveci su oduvijek isticali važnost euharistije za crkveni život. Sveti Pio bi rekao da bi svijet lakše mogao živjeti bez sunca, negoli euharistije. Euharistija predstavlja neprocjenjivo blago.

 

Nerijetko u našem životu možemo zamijetiti mučeništvo tijela, srca i duha. Mučeništvo se ponavlja u različitim oblicima sve do danas u autentičnoj svetosti i duhovnosti. Duh Sveti nas želi posvetiti i uslijed različitih iskušenja. Izvor patnje može se očitovati u našem odnosu prema Bogu, drugima, Zlome i prema samome sebi. Ono što je nekada bio izvor radosti sada nastupa sa suprotnim predznakom. Naš duhovni život se može usporediti s različitim godišnjim dobima koje prate različite značajke. Sve dok mislimo da smo mi začetnici i dovršitelji svetosti ne možemo se otvoriti beskrajnoj Božjoj ljubavi i otajstvu. Ilija je izvrstan biblijski primjer tog dugotrajnog duhovnog traganja.

 

Novost predstavlja biblijsko iziskivanje ljubavi prema Bogu i bližnjima onako kako je to Isus Krist činio. Važno je osobno iskustvo. Kao što je to pokazao Andre Frossard koji je jednu svoju knjigu naslovio Ja sam ga susreo. Dakle, ne ono što je čuo ili pročitao, nego ono što je dijelom njegovog dubokog duhovnog iskustva. U svemu se pokazuje prvenstvo ljubavi. Temeljna zapovijed naše vjere je ljubav. Za svece je ljubav neupitna kategorija bez koje je nemoguće zamisliti plodan apostolat.

 

Ljubav prema Bogu je nerazdruživo povezana s ljubavlju prema bližnjemu. Revolucionarna novost božanske ljubavi se sastoji u tome što Bog kaže da ljubimo jedni druge kao što je On nas ljubio! Temelj ljubavi prema bližnjemu je vjera. Postoji savršen identitet između Krista i kršćanina, između glave i njegovih udova. Prema svetoj Tereziji ljubav je srce Crkve. Za izgrađivanje duhovnosti zajedništva je potrebno susresti se, slušati, služiti i opraštati.

 

Krepost poniznosti danas nije osobito popularna ali je svejedno važna za osobni i zajednički život. Kada dopustimo da nas vodi Duh Sveti postajemo svjesni svog duhovnog siromaštva. Poniznost je temelj svih kreposti. Otajstvo Isusovo se zrcali u Marijinoj poniznosti. Poniznost je zapravo istina. Istina da sve što jesmo i što ćemo biti dolazi od Boga. Poniznost i povjerenje idu zajedno. Stoga je potrebno takoreći ukorijeniti se u poniznosti. „Ne bojte se, ja sam s vama“.

 

O toj stalnoj prisutnosti Boga u ljudskoj povijesti svjedoči Biblija. Sveti Pavao ukazuje na tu dimenziju poniznosti u svojim poslanicama i duhovnim borbama svog vremena. Ne treba se brinuti što drugi ljudi misle o nama, već usmjeriti pogled prema Bogu i onome što on 'vidi' u nama. Duh Sveti je posebno prisutan u životu Blažene Djevice Marije koja je poput cvijeta koji se rastvara, koja je blaženica kako to stoji u drevnim molitvenicima i hram Duha Svetoga prema izričaju II. vatikanskog koncila. Tri događaja su osobito važna za Marijin život. Bezgrešno začeće, Navještenje i Duhovi. Ona je puna milosti. U navještenju se iznova odražava djelo Duha Svetoga.

 

Ona postaje potpuno sposobna primiti Riječ. Apostoli i Marija su bili ispunjeni Duhom Svetim. Čitav Marijin život je obilježen djelovanjem Duha Svetoga. Vođena Duhom ona ostaje putokaz svima nama. Ona je odvjetnica, pomoćnica i posrednica. Pokazuje svoju veličinu kroz tri riječi: evo me, fiat i magnificat. Stoga je neusporedivi model za naš nadnaravni život. Marija u dominikanskom redu posebno, ali i u drugim redovima ima posebno mjesto. Golema je utjeha na teškom putu svetosti susresti blago lica Gospe. Ona je svesrdna pomoć na tom putu.

 

Ona je savršena slika Isusova i najsigurniji vodič na putu svetosti. Ona nam daruje Isusa i vodi k Isusu. Zato je treba gledati, zazivati, slušati i nasljedovati. Od spontanog pogleda na Mariju javlja se molitva. Čitav njezin život je predstavljao potpuno i radikalno prihvaćanje Božje Riječi zaključuje voditelj ovogodišnjih duhovnih vježbi fra Petar Milanović Trapo kojemu iskreno zahvaljujemo na ovim porukama i susretima.

 

 

0
0
0
s2sdefault