Ispis

2018 07 11 fr srecko m

 

Fr. Srećko Koralija o poimanju lijepog, dobrog i skladnog u aramejskom jeziku

 

U Londonu (UCL) je u ponedjeljak 9. srpnja u organizaciji Instituta za židovske studije, University koledža u Londonu (UCL) i Međunarodne organizacije za targumske studije pod pokroviteljstvom Europskog saveza za židovske studije počela međunarodna konferencija 'The Aramaic dialects within their Late Antique environment' [Aramejski dijalekti u kasnoantičkom kontekstu] koja je okupila vodeće autoritete svih generacija za aramejski jezik, targume, Talmud i židovsku literaturu.

 

Na konferenciji sudjeluju predavači i sudionici s mnogih renomiranih sveučilišta kao i istraživačkih institucija iz Izraela. Brat Srećko također je nastupio izlaganjem u kojem je iznio dio rezultata svog istraživanja o poimanju lijepog, dobrog i skladnog u aramejskom jeziku na temelju Targuma, te židovske i kršćanske literature prvih stoljeća.

 

Pojednostavljeno rečeno, Targumi [targumim] su tzv. interpretacije hebrejskog teksta na aramejski jezik, a koristili su se za vrijeme židovske liturgije u sinagogama. Obično su biblijski retci puno duži od onoga što možemo pronaći u hebrejskom tekstu, budući da sadrže interpretaciju, izraze i teme kojih nema u biblijskom tekstu koje tumače.

 

Za vrijeme liturgije, čitač bi pročitao odlomak biblijskog teksta na hebrejskom nakon kojega bi 'tumač' [odn. meturgeman] objasnio tekst auditoriju na aramejskom jeziku. Hebrejski je smatran svetim jezikom objave, dok je aramejski bio jezik svakodnevne komunikacije.

 

Radi se o jako bogatoj literaturi i velikom prozoru u svijet židovske interpretacije i njenoj važnosti za razvoj kršanstva. Uz Targume [Onkelos, Neofiti, Pseudo-jonatan i fragmente], za razumijevanje aramejske misli neizostavno je proučavati i ostalu židovsku literaturu, a poglavito tzv. Jeruzalemski i Babilonski Talmud koji na nekoliko tisuća stranica sadrže rabinske rasprave o religiji, pravu, etici, moralu, običajima, pričama, svakodnevici i sl. Biblijski aramejski [koji pokriva tek nekoliko stranica Biblije] je zapravo neprimjetna količina teksta u odnosu na široku literaturu koja je napisana na tom jeziku.

 

Naime, aramejski je također stoljećima bio i jezik međunarodne komunikacije. Radi se o jako bogatom jeziku koji pokriva veliku geografsku i povijesnu površinu, a bez kojega ostaje puno toga zatvoreno za razumijevanje. Za teologa je posebno važno imati uvid u literaturu i misao koja je direktno utjecala na razvoj kršćanske misli i patrologije; radi ranokršćanskih rasprava sa židovima i razumijevanja tzv. judeo-kršćanstva prvih stoljeća. Sredinom 20. stoljeća otkriveno je mnogo novih tekstova, uključujući i veliki opus Targuma Neofiti.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s